menu

Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a http://

www.butikmoda.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető termékek

vásárlásának, továbbá az Eladó által nem a weboldalon keresztül igényelhető

szolgáltatásai (továbbiakban: Felhasználó) igénybevételének feltételeit. A Felhasználó a

weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.2. Eladó, mint a butikmoda.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a

jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, így az Eladó a Termékek

árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a

módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést

követő tranzakciókra érvényes.

1.3. A weboldalon található információk jóhiszeműen és a lehető legteljesebb körültekintés

mellett kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az

információk pontosságáért, teljességéért felelősséget Eladó nem vállal.

1.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a

távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai

az irányadóak.

 

2. Fogalmak

Eladó vagy Szolgáltató:

Név: Butik Moda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2900 Komárom, Kelemen L. utca 1

Visszáru: Butik Moda Kft., Gazdasor út 50, 3877 Tornyosnémeti

Cégjegyzékszám: 11-09- 024627

Bejegyző Bíróság neve: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási száma Személyes Adat Feldolgozási Műveletek Nyilvántartásában: NAIH-108396/2016

Adószám: 25599291-2- 11

Közösségi adószám: HU25599291

Számlavezető pénzintézet: OTP Fiók Encs

Számlaszám: 11734097-21209871- 00000000

SWIFT Kód: OTPVHUHB

IBAN számlaszám: HU11117340972120987100000000

E-mail cím: info@butikmoda.hu

Telefonszám: +36 30 7528 523

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a modabutik.hu oldal

tartalmához hozzáfér.

Vásárló: az a Felhasználó, aki az modabutik.hu oldalon keresztül megrendelést adott le.

Weboldal: a www.butikmoda.hu oldal és aloldalai.

Termék: minden olyan az Eladó által eladásra kínált termék, melyet a Felhasználó a

weboldalon keresztülmegvásárolhat

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és

szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában, az Eladó és a Vásárló között, mint

távollevők között, azaz egyidejű fizikai jelenlétük nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak

szerint.

 

3. A weboldalon történő vásárlás

3.1. Megrendelés folyamata

3.1.1 A weboldalról regisztráció után, vagy lakcím, email-cím és telefonszám

megadásával lehet rendelni. A termékeket egy virtuális kosárba lehet gyűjteni. Ha egy

terméket meg akar rendelni, akkor válassza ki a méretet és írja be a kívánt darabszámot,

majd tegye a kosárba. A kosár (rendszer) automatikusan kiszámítja a végösszeget és a

pontos szállítási költséget.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunkon árusított termékekből kiskereskedelmi mennyiséget

lehet rendelni, mely mennyiség minden terméknél más. Ha elkészült a termékek

kiválasztásával, akkor egyszerűen klikkeljen a kosár gombra. Ezt követően meg kell adnia

az ott kért adatokat. A megrendelés végén a megjegyzés mezőben közölheti velünk a

speciális kéréseit akár a szállítással akár a termékkel kapcsolatban. A megrendelés

elküldése és beérkezése után 48 órával visszaigazoljuk a megrendelést és tájékoztatjuk,

hogy a terméket várhatóan mikor fogja megkapni. Ha a rendelés beérkezését követően azt

állapítjuk meg, hogy a megrendelt termék éppen nincs raktáron, akkor jogunkban áll

helyette Önnek felajánlani egy hasonló minőségű és értékű terméket vagy szolgáltatást,

vagy a szerződéstől elállni.

3.1.2. Amennyiben az Eladó azt észleli, hogy a megrendelt termék esetében hibás adatok

kerültek feltüntetésre a weblapon, úgy fenntartja a jogot a hiba kijavításával új ajánlat

megadására. A Felhasználó ezt követően vagy megerősíti a megrendelést az új adatok

szerint vagy elállhat a szerződéstől.

3.1.3. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvényben

előírt Általános Forgalmi Adót, valamint a környezetvédelmi termékdíj köteles termékek

esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

3.2. A szerződés létrejötte

3.2.1. A Felhasználó részéről leadott megrendelés ajánlatnak minősül. Eladó a Felhasználó

ajánlatát visszaigazoló e-mailjével elfogadja, vagy megtagadhatja. Az Eladó visszaigazoló

e-mailjével, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, jön létre a szerződés a Felek között.

3.2.2. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak

megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és

távollevők között kötött szerződésnek minősül.

3.2.3. A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az

Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

3.3. Fizetés

3.3.1. Utánvét (készpénzes fizetés)

A megvásárolt termékek árát a futárnak kell kifizetnie az átvételkor, készpénzben.

3.4. Szállítás

A megrendeléseket a Magyar GLS Kft. csomagküldő társaság biztosítja.

3.4.1. Szállítási díjak 1.200 Ft.

3.4.2. Szállítási feltételek

a) A termék kiszállítását a megrendelést megerősítésétől számítva 5 napon belül vállaljuk.

b) Az átvételi helyet a vásárló határozza meg a megrendelés leadásánál. A küldemény

tartalmazza az írásos számlát, amely egyúttal szállítási jegyzékként és garancialevélként is

szolgál. A nem át vett küldemény által okozott bármilyen kárt az Eladó visszakövetelheti.

c) A terméket a GLS futárszolgálat közreműködésével küldjük.

3.4.3. A vásárlónak minden esetben meg kell győződnie átvételkor arról, hogy a vásárolt termék (vagy maga a csomagolás) nem sérült/hiányos!

Amennyiben azt tapasztalja, hogy a vásárolt termék csomagolása valamilyen módon hibás, vagy hiányos,

úgy ezt a vásárló köteles a futárral közölni, és erről jegyzőkönyvet felvenni!

3.4.4. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a vásárolt termék csomagolása valamilyen módon hibás, vagy hiányos, úgy ezt a vásárló köteles az

Eladót az info@butikmoda.hu e-mail címre való levél megküldésével haladéktalanul értesíteni.

Ennek elmaradása esetén utólagos reklamációt (a csomagra) nem tudunk elfogadni!

 

4. Elállási jog

4.1. A jelen pont szerinti elállásra vonatkozó rendelkezések kizárólag a szakmája, foglalkozása

vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes/magánszemélyre vonatkoznak,

aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,

ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó). Eladóval szerződő,

Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó esetén, amennyiben ezt a törvényi rendelkezések eltérése megkívánja,

a Polgári Törvénykönyv megfelelő szakaszai lépnek jelen Általános Szerződési Feltételek kikötései helyébe.
Abban az esetben tehát, ha a vevő cégre kér számlát, akkor a vevő nem minősül fogyasztónak,

mert egy cég nem lehet természetes személy (még akkor sem, ha egyéni ügyvédi vagy egyéni vállalkozói minőségben bonyolítja le a vásárlást).

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet alapján tehát nem illeti meg az elállási jog.

4.2. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

4.2.1. a terméknek,

4.2.2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban

történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

4.2.3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy

darabnak,

4.2.4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első

szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik

személy általi átvételének napjától;

4.2.5. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének

napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

4.3. A 14 napos elállási jog gyakorlásához nem szükséges az, hogy a termék hibás, vagy

hiányos legyen. A vásárló döntése szerint visszaküldheti, amit indokolni nem köteles. Így

amennyiben a szín, vagy a méret nem megfelelő, úgy 14 napon belül az alábbi módon

visszaküldheti a terméket. Az ellállási jogát gyakorolhatja a weboldalon megtalálható

„Reklamációs/csere nyomtatvány” megfelelő kitöltésével is. A terméknek

sértetlennek kell lennie.

4.4. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, köteles az elállási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél

útján) az Eladó részére.

4.5. Írásban történő elállás esetén határidőben történő elállásnak kell tekinteni, ha a Fogyasztó

az erre irányuló egyértelmű nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon)

elküldi postán (ajánlott levélben) vagy faxon az Eladónak. Az elállás érvényességével

kapcsolatosan az Eladó az alábbiakat veszi figyelembe:

4.4.1. postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát,

4.4.2. e-mail vagy faxon keresztül történő elállás esetén az e-mail illetve a fax küldésének

idejét.

4.6. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási nyilatkozatát a fentiekben

meghatározottak szerint tette meg. A határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha Fogyasztó a

14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a

terméket.

4.7. Az Eladó e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

4.8. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket (eredeti csomagolásban/állapotban, papírcímkékkel, kitöltött nyomtatvánnyal együtt),

indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a következő címre:

Butik Moda Kft.

Gazdasor út 50

3877 Tornyosnémeti

4.9. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó külön, írásban

megküldött kérésére az Eladó gondoskodik a termék visszaküldésének megszervezéséről,

azonban annak költsége szintén a Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségének

kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót más költség nem terheli. Ön kizárólag akkor vonható

felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó

használat miatt következett be.

4.10. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó

elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a termék

árát.

4.11. Az Eladó jogosult a visszatérísét mindaddig visszatartani,

amíg vissza nem kapta a terméket (eredeti csomagolással, papírcímkékkel és a kitöltött reklamációs/pénzvisszatérítési nyomtatvánnyal együtt),

vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

4.12. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési

módot alkalmaz az Eladó.

Amennyiben a Fogyasztó más fizetési módot választ, az többletköltséggel jár, ami 3.000Ft-nak

felel meg.

4.13. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett

értékcsökkenésért, amennyiben az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához

szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.14. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését

megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni

az Eladó ésszerű költségeit.

4.15. Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve

ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó

kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és Fogyasztó gyakorolja felmondási jogát

– megtérítését.

4.16 Termékhibának nem tekinthetőek azon (el)változások, melyek a nem megfelelő használat/viselés/kezelés során keletkeztek,

sem az anyag természetes elváltozása, amelyből a terméket készítették,

sem azok a hibák, melyek a vevő, vagy harmadik személy nem megfelelő beavatkozása során keletkeztek.

Illetve ezen hibák nem lehetnek a reklamáció alapjai.

4.17 Fenntatjuk a jogot, hogy a termék színe eltérhet a képen láthatótól

(a szín függhet a képernyője beállításától is). A kiegészítők, mint például a cipzárak,

gombok, függők stb. eltérhetnek ami a terméket, színt és árnyalatot illeti.

 

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság

5.1.1. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Fogyasztó vele szemben kellékszavatossági

igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A termékszavatossági

igényét a Fogyasztó a honlapon található „reklamációs nyomtatvány” kitöltésével teheti

meg.

5.1.2. A Fogyasztó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást, illetve igényelheti az ellenszolgáltatás (díj) arányos leszállítását.

5.1.3. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor

felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn

túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.1.4. A Fogyasztó az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.1.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a

terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap

eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert

hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság

5.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az.5.1. pontban

meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

5.2.2. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását kérheti.

5.2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

szereplő tulajdonságokkal.

5.2.4. Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát

elveszti.

5.2.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

5.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége

alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

5.2.6.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta

forgalomba, vagy

5.2.6.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető vagy

5.2.6.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

5.2.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított

részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás

5.3.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletnek megfelelően jótállásra

köteles. Eladó a termékekre 2 év jótállást ad.

5.3.2. Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5.3.3. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási

igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan

nem érvényesíthet.

 

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye

A Felhasználó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói

kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Butik Moda Kft.

Székhely: 2900 Komárom, Kelemen L. utca 1

E-mail cím: info@butikmoda.hu

Telefonszám: +36 30 752 8523

6.2. Az Eladó panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

6.2.1. szóban (telefonon)

6.2.2. írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

6.3. Panasz közlésével kapcsolatos eljárás

6.3.1. a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 és 16 óra között,

6.3.2. elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva –

az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

6.4. Írásban történő panaszközlés

Írásban benyújtandó panasztétel igénye esetén az Eladó segítséget nyújt az írásos panasz

megfogalmazásában. Az Eladó az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott

álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi a Felhasználónak.

6.5. Szóban történő panaszközlés

Az Eladó a szóbeli panaszt – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott

esetben nem lehetséges – azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a

Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az azzal

kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a

személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén –

egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontnak a panasz

közlését követő 30 napon belüli a Felhasználó részére történő megküldésével - megküldi,

egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Az Eladó a panasz

kivizsgálásáért a Felhasználóval szemben külön díjat nem számít fel.

Az eladó fenntartja a jogot bármikor megváltoztatni/kiegészíteni az Általános Szerződési és

Reklamációs Feltételeket.

A reklamációs rend változásai/kiegészítései a butikmoda.hu honlapján megjelent naptól

érvényesek.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Az Eladó a weboldal használata során személyes adatok kezelésére, feldolgozására és

felhasználására kerül sor.

2. Az Eladó garantálja a birtokába jutott személyes adatok védelmét és azok biztonságát az

informatikai rendszerében.

3. Az alábbiakban kívánjuk tájékoztatni az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fontosabb, a Felhasználót érintő

rendelkezéseiről. Személyes jellegű adatokat regisztrációkor, termékkereséskor, rendelés

leadásakor, nyereményjátékban való részvételkor, kérdőív kitöltésekor rögzít a rendszer.

4. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és információkat az Eladó az alábbi esetekben

használja fel:

4.1. rendelések kezelése és kiszállítása, kapcsolattartás;

4.2. a weboldal oldalával kapcsolatos szolgáltatások biztosítása;

4.3. fizetések lebonyolítása;

4.4. a rendelésről, a termékekről, a szolgáltatásokról és akciókról, valamint termék- és

szolgáltatásajánlatokról való értesítés;

4.5. az online áruház és az oldal vásárlási felületének fejlesztése;

4.6. felhasználói szokások felmérése.

5. A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

5.1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

5.2. személyes adatainak helyesbítését, valamint

5.3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

6. A Felhasználó kérelmére az Eladó, mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,

illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett

személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Személyes jellegű adatnak tekinthető minden azonosított vagy azonosítható magánszemélyre

vonatkozó információ.

 

7. Személyes jellegű adatok feldolgozásának minősülnek az alábbiak (akár automatizált akár

manuális eszközökkel): regisztráció, szervezés, tárolás, adatpótlás, adatmódosítás, használat,

harmadik féllel való megosztás (terjesztéssel vagy bármely más módon), szinkronizálás,

összekapcsolás, blokkolás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

8. Az Ön által megadott adatok a következők lehetnek: vezetéknév, keresztnév, személyi

igazolvány szám, cím, e-mail cím, telefonszám, a rendeléseknél megadott címek (név, cím és

telefonszám), valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó adatok.

 

9. Bizonyos adatokat az Eladó automatikusan gyűjt. Ilyenek például az IP címek (Internet

Protocol address), a bejelentkezési adatok, az e-mail cím, a jelszó, az Ön számítógépével –

valamint annak csatlakozási módjával – kapcsolatos adatok (pl.: a böngésző típusa és verziója,

a használt operációs rendszer, stb.). Bizonyos adatok – a megfelelő statisztikák elkészítése

végett – vegyülhetnek más felhasználók adataival. Erre példa a legkeresettebb termékek listája

esetén a teljes URL (elérési útvonal) – beleértve a dátumot és időt – eltárolása, a sütik (cookie)

száma, a keresett és megnézett termékek listája, vagy akár az ügyfélszolgálatunkat tárcsázó

telefonszámok.

 

10. Ezen felül az Eladó felhasználhat bizonyos böngészőadatokat is (cookie-k, Flash cookie-k).

Az oldalról összegyűjtött adatok segítségével a visszaélések lehetőségét tudjuk leredukálni,

valamint egyéb célokra is felhasználhatjuk azokat.

 

11. A weboldalon szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között

használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő

másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken

túlmutató felhasználás a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

12. Cookik használata

12.1. A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ

csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi

ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes

adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k

segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre,

internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként

működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót,

alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a

merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az

aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre

kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó

azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére

alkalmasak.

12.2. A Felhasználó jogosult eldönteni, hogy engedélyezi-e a cookik használatát, vagy

letiltja azokat. A cookik letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos

funkciói nem elérhetőek.

Feliratkozás hírlevelünkre - vásároljon kedvezményesen

Ne keresse a kedvezményeket és az újdonságokat,
mi mindent elküldünk Önnek

Cseregarancia.

Cseregarancia

Amennyiben a termék méretileg nem megfelelő, 14 napon belül lehetséges a visszaküldés vagy a csere.

GYORS KISZÁLLÍTÁS

Gyors kiszállítás

Szállítási idő 1-4 nap.
Ingyenes kiszállítás 24.800 Ft-tól.

Kapcsolat

+36 30 752 8523

HÉ - PÉ: 9:00 - 16:00-ig
e-mail: info@butikmoda.hu

Minden jog fenntartva © 2017 Butikmoda.hu Adatbiztonság